1. ročník pasování

PASOVÁNÍ žáků  na kominické tovaryše dne 24. 06. 2014

Na podzim roku 2013 se Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy rozhodla oživit tradici řemeslných cechů a realizovat pasování  řemeslných oborů na tovaryše. Jako premiéru pasování byl zvolen obor kominík.

První schůzka realizačního týmu (zástupci škol, Moravského kominického společenstva, KÚ JMK, firmy ALKOM) se uskutečnila 09. ledna 2014. Postupnými kroky se vykrystalizovala definitivní podoba akce. Bylo rozesláno cca 200 pozvánek, účast přislíbilo 197 hostů včetně velkého počtu rodinných příslušníků pasovaných žáků, čímž byla kapacita sálu naplněna. Tím byla na poslední schůzce 19. 06 . 2014 příprava pasování uzavřena.

Dne 24. 06. 2014 v historickém sále Konventu Milosrdných bratří v Brně převzalo 42 učňů kominického řemesla tovaryšský list. Při této slavnostní příležitosti noví tovaryši obdrželi také listy výuční. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek ocenil skutečnost, že se Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy tímto slavnostním aktem rozhodla obnovit dávnou tradici a vyzdvihnout tak důležitost tohoto řemeslného oboru.

Mladí muži, kteří se poslední tři roky věnovali přípravě na kominické řemeslo a prokázali své  schopnosti při závěrečných zkouškách, byli slavnostně a e vší parádou uvedeni do stavu tovaryšského za účasti významného partnera školy—Moravského kominického společenstva a stali se tak právoplatnými kominíky, jaké potřebuje každý z nás.

Ve svém projevu předseda Moravského kominického společenstva Zbyněk Dubač mimo jiné zdůraznil: „Velký boj svádí kominíci s neodbornými zásahy do spalinových cest, špatnou instalací spotřebičů paliv, neodborným používáním spotřebičů i se zanedbanou údržbou. Schází odborná prevence spočívající na pravidelné kontrole a čištění během topné sezóny. Jestliže kominík dle již zmíněné vyhl. 111/81 Sb. o čištění komínů čistil průduchy několikrát za sezónu a nikomu to nepřipadalo nepřirozené, dnes je tato činnost ponechána na vůli uživatele. K tomu je ještě další problém s odbornou způsobilostí osob provádějících kontroly a čištění.

Zanechme vzdechů a stěžování na minulost a podívejme se do budoucnosti. Naše Moravské kominické společenstvo si klade za úkol pracovat na dalším zvyšování odbornosti našich členů, zajišťování procesů při  návrhu  legislativních změn, spolupráci se vzdělávacími subjekty, zejména se SŠSŘ Bosonohy  a poradenství pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Vyřazení frekventantů vzdělávacích aktivit v oboru kominík považujeme za počátek naplňování jednoho z bodů stanovených cílů našeho společenstva. Pro naše žáky to není konec, ale naopak počátek dlouhé cesty v odborném výkonu řemesla.

V této chvíli je třeba poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na vzdělávání našich frekventantů, všem sociálním partnerům, zástupcům školy, sponzorům i těm, kteří se podílejí na organizaci naší malé slavnosti, která, doufám, není poslední a zahájí cestu k uznávání dobré řemeslné práce před tou neodbornou.

Vám—frekventantům popřeji mnoho trpělivosti a s tím související úspěchy v životě řemeslníka, ale i v životě osobním.“

Dopolední slavnostní akt navštívili nejen rodinní příslušníci a přátelé nových tovaryšů, ale i zástupci jihomoravského kraje včetně hejtmana JUDr. Michala Haška, člena Rady JMK Mgr. Jiřího Jandy, zástupů České školní inspekce, Krajské hospodářské komory, Jihomoravského stavebního katastru, MŠMT ČR,  MPSV ČVR, Národního ústavu vzdělávání, Akademie J. A. Komenského, VUT, Úřadu práce ČR, sociálních partnerů a dalších institucí.

Upomínkové předměty a dary novým tovaryšům věnovali:

* Jihomoravská kraj

* firmy RICOM gas komínové systémy, s.r.o., Schiedel s.r.o. a Prefa Kompozity, a.s.

„Šlo o důstojný akt, který mnohým novým tovaryšům, a především jejich blízkým, přinesl radost z ukončeného učení“, což připomněl přítomný Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

Střední škola stavebních řemesel Brno—Bosonohy jako organizátor akce plánuje v příštím roce nejen uspořádat podobný slavnostní akt i pro  absolventy dalších učebních oborů, ale má i mnohem širší plány. Jak řekl ředitel školy Ing. Josef Hypr: „Chceme také nabídnout radu a pomoc dalším školám a institucím v Jihomoravském kraji i v celé České republice, které by chtěly své řemeslné naděje motivovat podobným způsobem do dalšího pracovního života.“

Pasování absolventů na tovaryše je ocenění schopností a dovedností žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy a jejich pedagogů. Je to nástroj k zabezpečení potřebnosti a významu řemeslných oborů a podpoře jejich dalšího rozvoje. Jeho cílem a posláním je rozvíjet u žáků hrdost k jimi zvolenému řemeslu a jeho naplňování ve společnosti s ohledem na řemeslné prestiže. Je tím také podpořena popularizace, propagace významu a  jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.

Přáním organizátorů je, aby tímto započala nová tradice, která by nás mohla provázet i v příštích letech a bude pomáhat budovat profesní hrdost mladým řemeslníkům, bez kterých by náš život zdaleka nebyl tak pohodlný.

Celá akce měla překvapivý mediální ohlas.

O akci napsali:

MF DNES, WEB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, MORAVSKÉ KOMINICKÉ SPOLEČENSTVO, BRNĚNSKÝ DENÍK a FOTOGALERIE, PARLAMENTNÍ LISTY

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015