Moravské kominické společenstvo

Moravské kominické společenstvo je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin.
Spolupracuje při výchově učňů, organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků komínů a komínových systémů, odborná školení a vzdělávací akce na aktuální témata.

Cílem Moravského kominického společenstva je neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování kominického řemesla vůči příslušným orgánům a institucím.

Mimo jiné zaměřuje své úsilí na zajištění bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů, spalinových cest a zlepšování čistoty ovzduší.

Společným cílem Moravského kominického společenstva,uživatelů i zákazníků je provozní a požární bezpečnost spotřebičů a spalinových cest.

Spolupracující partneři :

Logo-ricomgaslogo Heluz

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Změna k ČSN 73 4201

Dne 1.11.2016 vyšla změna Z3 k ČSN 734201, dále řada kolegů nezaregistrovala , že v červenci 2016 měla aktualizaci ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – pro kominíky je důležitý oddíl č 6

16.11.2016
zobrazit

Pasování tovaryšů

Video www.soubosonohy.cz:  https://youtu.be/NpNrQQbi0jU Fotogalerie www.soubosonohy.cz:    http://www.soubosonohy.cz/fotogalerie-studium-92 Česká televize:   http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990621-udalosti-v-regionech – MINUTA 12:10 Brněnský deník: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/studenti-kominictvi-a-calounictvi-prevzali-vyucni-listy-a-stali-se-tovarysi-20160621.html

07.07.2016
zobrazit

Slavnostní pasování absolventů na tovaryše proběhlo 21.6.2016 v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně.  Pasovaní byli absolventi, kteří úspěšně ukončili obor kominík a čalouník. Při této slavnostní příležitosti noví tovaryši obdrželi také výuční listy. http://www.ceskatelevize.cz/…/316281381990621-udalosti-v-r…/

27.06.2016
zobrazit

Almeva EAST EUROPE s.r.o. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení přátelé, kolegové, partneři. Rok se s rokem sešel a zase tady máme Den otevřených dveří. Rád bych vás tímto pozval k návštěvě našich společností.   Letos bude celá akce doufáme velmi atraktivní a edukativní – pozvali jsme Ing. Jirku Horáka PhD. z VŠB Technické univerzity Ostrava, aby u nás po celý den ukazoval show SMOKEMAN ZASAHUJE. Přijede […]

11.04.2016
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015