Moravské kominické společenstvo

 Moravské kominické společenstvo je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin.
Spolupracuje při výchově učňů, organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků komínů a komínových systémů, odborná školení a vzdělávací akce na aktuální témata.

Cílem Moravského kominického společenstva je neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování kominického řemesla vůči příslušným orgánům a institucím.

Mimo jiné zaměřuje své úsilí na zajištění bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů, spalinových cest a zlepšování čistoty ovzduší.

Společným cílem Moravského kominického společenstva,uživatelů i zákazníků je provozní a požární bezpečnost spotřebičů a spalinových cest.

Spolupracující partneři :

                                                  

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUALITY

PF 2022

18.12.2021
zobrazit

VALNÁ HROMADA MKS – 18. listopadu 2021


zobrazit

Pozvánka na valnou hromadu 18. listopadu 2021

10.11.2021
zobrazit

PF 2021

21.12.2020
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015