Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy

IMG_1387 Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního střediska HZS JmK a oddělení Zjišťování příčin vzniku požárů.

Program školení byl vytvořen odbornými lektory RVC na základě požadavků HZS JmK a zaměřil se na problematiku spalinových cest, rozvodů plynů a komínových požárů.

Cílem odborného školení bylo seznámit posluchače s aktuálními informacemi a poznatky v uvedených oblastech a také umožnit formou diskuse výměnu praktických zkušeností účastníků školení z této oblasti při řešení mimořádných událostí.

Odborné školení se uskutečnilo v nově vybudovaných prostorách RVC a také v technickém zázemí SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, kde jsou k dispozici skutečné modely spalinových cest a komínů. Informace tak byly podány názorně se zaměřením na jejich využitelnost v praxi.

Odborná příprava v rozsahu 4 hodin je součástí systematického celoživotního vzdělávání příslušníků HZS JmK. Podařilo se ji zajistit bez finančních nákladů ze strany HZS JmK díky vstřícnému přístupu pracovníků RVC a vedení SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na vzniku a realizaci odborného školení podíleli. Obsah odborného školení bude průběžně reagovat na připomínky a návrhy ze strany posluchačů tak, aby jim byly prezentovány jen informace, jež jsou pro řešení mimořádných událostí relevantní.

Věříme, že spolupráce HZS JmK s RVC a SOŠ stavebních řemesel,  příspěvkovou organizací přispěje ke zvyšování odborné úrovně znalostí příslušníků HZS JmK i v dalších oblastech.

plk. Ing. Václav Kovář, ředitel ÚO Vyškov, HZS Jihomoravského kraje

http://www.firebrno.cz/spoluprace-hasicu-s-regionalnim-vzdelavacim-centrem

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015