Soutěž odborných dovedností oboru vzdělání kominík

Organizátor soutěže odborných dovedností

Střední škola stavebních řemesel

Brno – Bosonohy, Pražská 38b

Vyhlašovatel

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky

RWE Distribuční služby s.r.o.

Moravské kominické společenstvo

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

v soutěžích odborných dovedností oborů vzdělání

KLEMPÍŘ – IX. ročník

POKRÝVAČ – XVIII. ročník

TESAŘ – XIII. ročník

MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ – V. ročník

KOMINÍK – IV. ročník

Při pořádání XX. ročníku Stavebního veletrhu IBF ve dnech 22. – 25. 4. 2015 se jako doprovodný program na volné ploše v areálu BVV Brno konalo Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v pěti soutěžích odborných dovedností a to v oborech klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. V oboru klempíř se jednalo o IX. ročník, v oboru pokrývač o XVIII. ročník a v oboru tesař o XIII. ročník. Vyhlašovatelem těchto soutěží byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Mistrovství České republiky v oboru mechanik plynových zařízení absolvovalo letos V. ročník své soutěže a vyhlašovatelem byla RWE Distribuční služby s.r.o. V oboru kominík se jednalo o IV. ročník a vyhlašovatelem bylo Moravské kominické společenstvo.

Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Přehlídky České ručičky pro rok 2015.

V letošním roce se tohoto mistrovství zúčastnilo 18 středních škol z ČR v celkovém počtu 29 družstev a 3 zahraniční družstva. Jako hosté, přijeli i zástupci z Polska a Rakouska, kteří přislíbili svoji účast na příštím mistrovství v roce 2016. Všechny soutěže jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR.

Součástí soutěže je také prezentace stále vyšší úrovně stavebních oborů a přimět tak mladou generaci o větší zájem o tato řemesla. Stavebnictví má a bude mít stále co společnosti nabídnout. Soutěže se zúčastnili nejlepší žáci – vítězové zemských a školních kol. Zcela jistě jim patří poděkování, že si tyto profese vybrali a věříme, že jim zůstanou věrni a nadále se ve své profesi budou zdokonalovat. Soutěž tak velkého charakteru by se neobešla bez přízně sponzorů, kteří dodali vše potřebné ke zdárnému průběhu soutěže. Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma LINDAB s.r.o. – dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, je firma TONDACH ČR, s.r.o. – dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, je firma PANAS s.r.o. – dodavatel dřeva a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je RWE Distribuční služby s.r.o., která dodala veškerý materiál k této soutěži a ceny pro soutěžící. Generálním sponzorem soutěže oboru KOMINÍK je firma SCHIEDEL, s.r.o. – dodavatel maket, komínů a všech potřebných doplňků k soutěži.

Děkujeme i ostatním pořadatelům a spoluorganizátorům, kterými byly:

Veletrhy Brno a.s., KÚ JMK a MŠMT ČR.

Mgr. Knapil Miloslav

zástupce ředitele SŠSŘ Brno-Bosonohy

————————————————————————————————————————————–

zvláštní poděkování patří kolegům Ing.Petru Blahovi – firma Schiedel, Patriku Volšemu – MKS a Radku Vaverkovi – odborník z praxe, firma KOMISTAVO za účast na soutěži v pozici rozhodčích pro obor kominík. Dále náleží poděkování firmě Schiedel, RICOM gas s.r.o. a Komistavo s.r.o. za hodnotné dary pro vítěze soutěže.

Děkujeme za spolupráci.

Bc. Jiří Koštál

Vedoucí úseku CŽV SŠSŘ Brno-Bosonohy

 

Slovo předsedy:

Celou akci hodnotím jako velice úspěšnou z hlediska naplnění cílů Společenstva na poli vzdělávání kominického dorostu a současně i na poli prezentace Společenstva na veřejnosti. Již v minulých ročnících soutěže se žáci Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy umístili na předních místech. V této započaté tradici bychom rádi pokračovali. Ke všem soutěžícím žákům jenom tolik: byla to jejich první zkušenost s „prodejem“ vlastní práce. Ať už byli první, nebo poslední, všichni ukázali, že soutěžní úkoly zvládli v kvalitě dostačující pro prezentaci vlastním zákazníkům.

Zbyněk Dubač

předseda Moravské kominické společenstvo

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015