INFOTHERMA OSTRAVA 2015

Kongresové centrum výstaviště Černá louka Ostrava

Pondělí 19. ledna 2015

10.00 hod Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2015
10.15 hod. Tisková konference
Součástí tiskové konference
:
Slavnostní udělení prestižního titulu „Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel“
Vyhlášení výsledků internetových soutěží
– Top Energie 2015
– Premiérová novinka Infothermy 2015
– Vybíráme nejlepší způsob tepelné izolace

13. 00 hod. Seminář
JAK PROJEKTOVAT DŮM S TEPELNÝM ČERPADLEM, ABY SE V NĚM POHODOVĚ A ZDRAVĚ ŽILO, PŘI NEJNIŽŠÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADECH.
odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel

Úterý 20. ledna 2015

10.00 hod. Oborový den
TEPELNÁ ČERPADLA, VÝVOJOVÉ A NOVÉ TRENDY.
odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel
9.30 – 10.00 hod. Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ.
10.00 – 10.30 hod Vrty pro tepelná čerpadla, projekt, realizace, legislativa
Ing. Stanislav Kuča, Green Gas DPB a.s
10.30 – 11.00 hod. Návrh výkonu tepelného čerpadla pro rodinné domy
Jiří Hlávka, DiS. – PZP HEATING a.s.
11.00 – 11.30 hod. Výsledky ověřování zemního masivu jako zdroje energie pro tepelná čerpadla
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc, CZU Technická fakulta Praha
11.30 – 12.00 hod. JAK a S KÝM jako hlavní parametr pro výběr tepelného čerpadla
Lapka – Ing. Jan Lapka, Bosch Termotechnika s.r.o.
12.00 – 12.30 hod. Energetické štítkování tepelných čerpadel – sezónní topný faktor SCOP
Ing. Vladimír Kostka – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
12.30 – 13.00 hod. Primární okruhy pro tepelná čerpadla
Milan Trs – GEROtop, s.r.o
13.00 – 13. 30. hod. Vysokoteplotní tepelná čerpadla s chladivem CO2, nová konstrukční řešení tepelných čerpadel vzduch/voda
Ing. Jakub Kirchner – Tepelná čerpadla IVT, s.r.o
13.30 – 14.00 hod.. Rekuperace tepla z větrání a technologie v rodinných domech a ve větších objektech
Ing. Vaclav Helebrant, Stiebel-eltron, s.r.o

Středa 21. ledna 2015

10.00 hod. Celostátní konference
NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Návrh přináší mnoho zajímavých změn, ať už v oblasti měření tepla, přes novinky při vydávání osvědčení oprávněným osobám (průkazy, audity, pravidelné kontroly) až po povinnost zpracovat audit.
odborný garant: Státní energetická inspekce, Cech topenářů a instalatérů ČR
záštita: Česká pojišťovna a.s.
generální partner: HAMROZI, s.r.o.
mediální partner: TZB-info, ESTAV.cz, Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 2015

10.00 – 10.15 hod.
Prezentace prezenci účastníků.
10.15 – 10.30 hod.
Otevření konference a její oficiální zahájení Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR
10.30 – 11.15 hod.
Energetické úspory – zvyšuje se standard pro hospodaření s energiemi.
Ing. Pavel Gebauer, ředitel Státní energetické inspekce
11.15 – 12.00 hod. Novela zákona o hospodaření energií.
Ing. Marcela Juračková, vedoucí oddělení energetických úspor, MPO
12.00 – 12.30 hod. Coffee break
12.30 – 13.15 hod. Energetická náročnost přípravy teplé vody.
Ing. Jakub Vrána, PhDr., VUT v Brně, Fakulta stavební
13.15 – 14.00 hod. Novela zákona o hospodaření z pohledu energetického specialisty.
Ing. Světlana Kravčenková, členka správní rady Asociace energetických auditorů
14.00 – 14.15 hod. Shrnutí
Shrnutí průběhu konference a obrysy výstupů předloží účastníkům konference.
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
14.15 – 15.00 hod. Diskuzní fórum
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Jakub Vrána, PhDr., Ing. Světlana Kravčenková, Asociace energetických auditorů, Ing. Milan Bechyně, TZB-info,
a zástupci České pojišťovny a.s.
Diskuzní fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající se technického zařízení budov v oblasti legislativy, rizik, překážek – diskuze se živnostníky a zástupci firem,
(přihlášku do diskuze je možno podat v průběhu prezence nebo kdykoliv během konference).

Čtvrtek 22. ledna 2015

10.00 hod. seminář
ZMĚNY LEGISLATIVY PRO ROK 2015
odborný garant: Thermona, spol. s r.o.
Odborný seminář pro montážní a servisní firmy
10.00 – 11.30 hod,
Montáže plynových a elektrických kotlů THERM v domech a bytech.
11.30 – 12.30 hod.
Řízení topných soustav a regulace VPT pro rodinné a bytové domy.
12.30 – 13.00 hod.
Financování výměn a oprav topných systémů.

Odborný seminář pro veřejnost
14.00 – 15.30 hod.
Plynové kotelny pro bytové domy.
Jak přejít z centrálního zdroje vytápění na vlastní kotelnu.
Technická realizace včetně odezvy na legislativní požadavky.
Nákladový rozbor investice a předpoklad úspory a návratnosti.
Financování investice do vlastní kotelny.
15.30 – 16.30 hod.
Ohřev teplé vody solárními systémy a OZE.
Výhody a úspory solárních systémů na ohřev vody.
Příklad realizace a možnosti financování včetně dotačních programů.

Klubovna

Čtvrtek 22. ledna 2015

Blok pro odbornou veřejnost

10.00 – 11.30 hod.
Legislativní změny roku 2015 a jejich dopad na projekční řešení.
12.00 – 16.00 hod.
Servis a údržba plynových a elektrických kotlů Therm (uzavřený seminář pro montážní a servisní firmy).

Vstupní pavilon A1 „Sektor pro informace a diskuze“
Program se postupně doplňuje a aktualizuje.

Pondělí 19. ledna 2015

přednášky, diskuze
10.30 – 11.55 hod.
Změny v novém občanském zákoníku (nákup přes internet, nákup v kamenném obchodě, reklamace, smlouva o dílo apod.).
odborný garant: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
12.00 – 12.55 hod.
Provozní problematika komínů a kouřovodů u spotřebičů na pevná a plynná paliva.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
13.00 – 13.55 hod.
Aktuální podmínky pro navrhování a obnovu komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
14.00 – 14.55 hod. Aktuální legislativa v oblasti stínění – opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí.
odborný garant: Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
15.00 – 15.30 hod.
Energetická účinnost tepelné izolace z kamenné vlny.
odborný garant: Rockwool
15.35 – 17.00 hod.
Správný výběr solárních systémů.
odborný garant: MMM Solar Ing .Miloslav Mužík

Úterý 20. ledna 2015

přednášky, diskuze
9.30 – 10.25 hod.
Rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info
10.30 – 11.25 hod.
Ceny elektřiny a plynu v roce 2015.
dborný garant: Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
12.30 – 13.15 hod.
Větrání s rekuperací a aktivní kontrolou vlhkosti, provozní efektivita.
odborný garant: Air Pohoda, s.r.o. Barbora Hrdinová
13.15 – 13.35 hod.
Proč je elektrické vytápění vhodné pro domy s nízkou tepelnou ztrátou?
Video z realizace – stavba 6 RD v Ostravě Třebovicích.
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info
13.35 – 14.25
Porovnání nákladů na vytápění rodinných domů
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, -MMM-SOLAR
14.30 – 15.25 hod.
Jak vybrat nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu.
odborný garant: Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
15.30 – 16.25 hod.
Vytápění tuhými palivy. Nová legislativa EU
odborný garant: TZB-info ing. Leon Ligocki, Viadrus
16.30 – 17.30 hod.
Funkční regulace – cesta ke zvyšování energetické účinnosti
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info

Středa 21. ledna 2015

přednášky, diskuze
9.30 – 10.15 hod.
Vliv rostlin na koncentraci CO2 a další parametry vnitřního prostředí v pasivním domě.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Výsledky experimentálního měření v pasivní dřevostavbě.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
10.20 – 11.20 hod.
Energie všude kolem nás. Možnosti využívání systémů inteligentních energetických sítí elektřiny a tepla pro pasivní a nízkoenergetické byty.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Prof.Ing. Tomáš Čermák, CSc, Prof.Ing.Dagmar Juchelková, CSc.
11.20 – 11.55 hod.
Měření znečišťování ovzduší bezpilotními prostředky. Nové měřicí technologie využívající bezpilotní řiditelnou vzducholoď nebo letadlo.
odborný garant: VŠB TU Ostrava. Doc.Ing.Petr Jančík, PhD.
12.00 – 12.55 hod.
Nové trendy a materiály při stavbě krbů a kamen.
Realizace zákona 406/2000 -o energii , osoba oprávněná zapojovat topidla na biomasu
Případy nedodržení norem při stavbě krbů a kamen
odborný garant: Český kamnářský institut
13.00 – 13.55 hod.
Správné dimenzování komínů, návrhy spalinových cest programem KESA Aladin.
Kontroly a revize komínů.
odborný garant: Moravské kominické společenstvo
14.00 – 14.30 hod.
Výběr tepelné izolace s ohledem na úspory energií.
odborný garant: Rockwool
14.35 – 15.10 hod.
Komplexní řešení pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
odborný garant: Daikin
15.15 – 15.55 hod.
Škodí suchý vzduch a neb jak zvlhčovat a chladit vzduch
odborný garant: Ing. Vladimír Harazím , CSc. Drekoma.cz
16.00 – 17.00 hod.
Větrání s využitím zemního výměníku tepla – výsledky měření a monitoringu z praxe.
Způsoby vytápění a chlazení průmyslových, sportovních hal a jiných veřejných prostor, kalkulátor porovnání pořizovacích a provozních nákladů.
odborný garant: Ing. Roman Šubrt, Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Čtvrtek 22. ledna 2015

9.30 – 10.25 hod.
Jak správně topit.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
10.30 – 13.00 hod.
„Obnovitelná energetika ve Velké Británii – nové výzvy a velké příležitosti“.
odborný garant: CzechTrade Promotion Agency, London

13.30 – 14.30 hod.
Možná koncepce soběstačného domu na bázi slunce
odborný garant: poradce pro OZE

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

Spolupráce s HZS ČR

Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního […]

06.04.2018
zobrazit

Konference 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI KOMÍNY – KONTROLY , REVIZE , NÁVRHY A ZAČLEŇOVÁNÍ SPALINOVÝCH CEST VE STAVBÁCH  Konference se koná pod záštitou MKS,  CPD , komínové systémy CIKO, a SŠSŘ BRNO–BOSONOHY příspěvková organizace  Datum konání: 21. a 22. Března 2018, začátek 9.00 hod. Místo konání: OREA RESORT SANTON – salonek MORAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno […]

11.02.2018
zobrazit

MESSY s.r.o. – plán školení

Vážení kolegové,   vzhledem ke zvýšené poptávce o naše školení jsme se rozhodli rozšířit náš školicí plán o nová školení. Přehled jednotlivých školení najdete v příloze společně i s časovým plánem (do března 2018). Zájem odborné veřejnosti o naše školení nás upřímně těší a věříme, že jsou přínosem.   Informace najdete rovněž na webu komínové asociace – […]

01.02.2018
zobrazit

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015