INFOTHERMA OSTRAVA 2015

Kongresové centrum výstaviště Černá louka Ostrava

Pondělí 19. ledna 2015

10.00 hod Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2015
10.15 hod. Tisková konference
Součástí tiskové konference
:
Slavnostní udělení prestižního titulu „Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel“
Vyhlášení výsledků internetových soutěží
– Top Energie 2015
– Premiérová novinka Infothermy 2015
– Vybíráme nejlepší způsob tepelné izolace

13. 00 hod. Seminář
JAK PROJEKTOVAT DŮM S TEPELNÝM ČERPADLEM, ABY SE V NĚM POHODOVĚ A ZDRAVĚ ŽILO, PŘI NEJNIŽŠÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADECH.
odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel

Úterý 20. ledna 2015

10.00 hod. Oborový den
TEPELNÁ ČERPADLA, VÝVOJOVÉ A NOVÉ TRENDY.
odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel
9.30 – 10.00 hod. Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ.
10.00 – 10.30 hod Vrty pro tepelná čerpadla, projekt, realizace, legislativa
Ing. Stanislav Kuča, Green Gas DPB a.s
10.30 – 11.00 hod. Návrh výkonu tepelného čerpadla pro rodinné domy
Jiří Hlávka, DiS. – PZP HEATING a.s.
11.00 – 11.30 hod. Výsledky ověřování zemního masivu jako zdroje energie pro tepelná čerpadla
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc, CZU Technická fakulta Praha
11.30 – 12.00 hod. JAK a S KÝM jako hlavní parametr pro výběr tepelného čerpadla
Lapka – Ing. Jan Lapka, Bosch Termotechnika s.r.o.
12.00 – 12.30 hod. Energetické štítkování tepelných čerpadel – sezónní topný faktor SCOP
Ing. Vladimír Kostka – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
12.30 – 13.00 hod. Primární okruhy pro tepelná čerpadla
Milan Trs – GEROtop, s.r.o
13.00 – 13. 30. hod. Vysokoteplotní tepelná čerpadla s chladivem CO2, nová konstrukční řešení tepelných čerpadel vzduch/voda
Ing. Jakub Kirchner – Tepelná čerpadla IVT, s.r.o
13.30 – 14.00 hod.. Rekuperace tepla z větrání a technologie v rodinných domech a ve větších objektech
Ing. Vaclav Helebrant, Stiebel-eltron, s.r.o

Středa 21. ledna 2015

10.00 hod. Celostátní konference
NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Návrh přináší mnoho zajímavých změn, ať už v oblasti měření tepla, přes novinky při vydávání osvědčení oprávněným osobám (průkazy, audity, pravidelné kontroly) až po povinnost zpracovat audit.
odborný garant: Státní energetická inspekce, Cech topenářů a instalatérů ČR
záštita: Česká pojišťovna a.s.
generální partner: HAMROZI, s.r.o.
mediální partner: TZB-info, ESTAV.cz, Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 2015

10.00 – 10.15 hod.
Prezentace prezenci účastníků.
10.15 – 10.30 hod.
Otevření konference a její oficiální zahájení Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR
10.30 – 11.15 hod.
Energetické úspory – zvyšuje se standard pro hospodaření s energiemi.
Ing. Pavel Gebauer, ředitel Státní energetické inspekce
11.15 – 12.00 hod. Novela zákona o hospodaření energií.
Ing. Marcela Juračková, vedoucí oddělení energetických úspor, MPO
12.00 – 12.30 hod. Coffee break
12.30 – 13.15 hod. Energetická náročnost přípravy teplé vody.
Ing. Jakub Vrána, PhDr., VUT v Brně, Fakulta stavební
13.15 – 14.00 hod. Novela zákona o hospodaření z pohledu energetického specialisty.
Ing. Světlana Kravčenková, členka správní rady Asociace energetických auditorů
14.00 – 14.15 hod. Shrnutí
Shrnutí průběhu konference a obrysy výstupů předloží účastníkům konference.
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
14.15 – 15.00 hod. Diskuzní fórum
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Jakub Vrána, PhDr., Ing. Světlana Kravčenková, Asociace energetických auditorů, Ing. Milan Bechyně, TZB-info,
a zástupci České pojišťovny a.s.
Diskuzní fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající se technického zařízení budov v oblasti legislativy, rizik, překážek – diskuze se živnostníky a zástupci firem,
(přihlášku do diskuze je možno podat v průběhu prezence nebo kdykoliv během konference).

Čtvrtek 22. ledna 2015

10.00 hod. seminář
ZMĚNY LEGISLATIVY PRO ROK 2015
odborný garant: Thermona, spol. s r.o.
Odborný seminář pro montážní a servisní firmy
10.00 – 11.30 hod,
Montáže plynových a elektrických kotlů THERM v domech a bytech.
11.30 – 12.30 hod.
Řízení topných soustav a regulace VPT pro rodinné a bytové domy.
12.30 – 13.00 hod.
Financování výměn a oprav topných systémů.

Odborný seminář pro veřejnost
14.00 – 15.30 hod.
Plynové kotelny pro bytové domy.
Jak přejít z centrálního zdroje vytápění na vlastní kotelnu.
Technická realizace včetně odezvy na legislativní požadavky.
Nákladový rozbor investice a předpoklad úspory a návratnosti.
Financování investice do vlastní kotelny.
15.30 – 16.30 hod.
Ohřev teplé vody solárními systémy a OZE.
Výhody a úspory solárních systémů na ohřev vody.
Příklad realizace a možnosti financování včetně dotačních programů.

Klubovna

Čtvrtek 22. ledna 2015

Blok pro odbornou veřejnost

10.00 – 11.30 hod.
Legislativní změny roku 2015 a jejich dopad na projekční řešení.
12.00 – 16.00 hod.
Servis a údržba plynových a elektrických kotlů Therm (uzavřený seminář pro montážní a servisní firmy).

Vstupní pavilon A1 „Sektor pro informace a diskuze“
Program se postupně doplňuje a aktualizuje.

Pondělí 19. ledna 2015

přednášky, diskuze
10.30 – 11.55 hod.
Změny v novém občanském zákoníku (nákup přes internet, nákup v kamenném obchodě, reklamace, smlouva o dílo apod.).
odborný garant: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
12.00 – 12.55 hod.
Provozní problematika komínů a kouřovodů u spotřebičů na pevná a plynná paliva.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
13.00 – 13.55 hod.
Aktuální podmínky pro navrhování a obnovu komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
14.00 – 14.55 hod. Aktuální legislativa v oblasti stínění – opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí.
odborný garant: Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
15.00 – 15.30 hod.
Energetická účinnost tepelné izolace z kamenné vlny.
odborný garant: Rockwool
15.35 – 17.00 hod.
Správný výběr solárních systémů.
odborný garant: MMM Solar Ing .Miloslav Mužík

Úterý 20. ledna 2015

přednášky, diskuze
9.30 – 10.25 hod.
Rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info
10.30 – 11.25 hod.
Ceny elektřiny a plynu v roce 2015.
dborný garant: Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
12.30 – 13.15 hod.
Větrání s rekuperací a aktivní kontrolou vlhkosti, provozní efektivita.
odborný garant: Air Pohoda, s.r.o. Barbora Hrdinová
13.15 – 13.35 hod.
Proč je elektrické vytápění vhodné pro domy s nízkou tepelnou ztrátou?
Video z realizace – stavba 6 RD v Ostravě Třebovicích.
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info
13.35 – 14.25
Porovnání nákladů na vytápění rodinných domů
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, -MMM-SOLAR
14.30 – 15.25 hod.
Jak vybrat nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu.
odborný garant: Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
15.30 – 16.25 hod.
Vytápění tuhými palivy. Nová legislativa EU
odborný garant: TZB-info ing. Leon Ligocki, Viadrus
16.30 – 17.30 hod.
Funkční regulace – cesta ke zvyšování energetické účinnosti
odborný garant: Ing. Jan Blažíček, vedoucí redaktor vytápění TZB-info

Středa 21. ledna 2015

přednášky, diskuze
9.30 – 10.15 hod.
Vliv rostlin na koncentraci CO2 a další parametry vnitřního prostředí v pasivním domě.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Výsledky experimentálního měření v pasivní dřevostavbě.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
10.20 – 11.20 hod.
Energie všude kolem nás. Možnosti využívání systémů inteligentních energetických sítí elektřiny a tepla pro pasivní a nízkoenergetické byty.
odborný garant: VŠB TU Ostrava Prof.Ing. Tomáš Čermák, CSc, Prof.Ing.Dagmar Juchelková, CSc.
11.20 – 11.55 hod.
Měření znečišťování ovzduší bezpilotními prostředky. Nové měřicí technologie využívající bezpilotní řiditelnou vzducholoď nebo letadlo.
odborný garant: VŠB TU Ostrava. Doc.Ing.Petr Jančík, PhD.
12.00 – 12.55 hod.
Nové trendy a materiály při stavbě krbů a kamen.
Realizace zákona 406/2000 -o energii , osoba oprávněná zapojovat topidla na biomasu
Případy nedodržení norem při stavbě krbů a kamen
odborný garant: Český kamnářský institut
13.00 – 13.55 hod.
Správné dimenzování komínů, návrhy spalinových cest programem KESA Aladin.
Kontroly a revize komínů.
odborný garant: Moravské kominické společenstvo
14.00 – 14.30 hod.
Výběr tepelné izolace s ohledem na úspory energií.
odborný garant: Rockwool
14.35 – 15.10 hod.
Komplexní řešení pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
odborný garant: Daikin
15.15 – 15.55 hod.
Škodí suchý vzduch a neb jak zvlhčovat a chladit vzduch
odborný garant: Ing. Vladimír Harazím , CSc. Drekoma.cz
16.00 – 17.00 hod.
Větrání s využitím zemního výměníku tepla – výsledky měření a monitoringu z praxe.
Způsoby vytápění a chlazení průmyslových, sportovních hal a jiných veřejných prostor, kalkulátor porovnání pořizovacích a provozních nákladů.
odborný garant: Ing. Roman Šubrt, Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Čtvrtek 22. ledna 2015

9.30 – 10.25 hod.
Jak správně topit.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
10.30 – 13.00 hod.
„Obnovitelná energetika ve Velké Británii – nové výzvy a velké příležitosti“.
odborný garant: CzechTrade Promotion Agency, London

13.30 – 14.30 hod.
Možná koncepce soběstačného domu na bázi slunce
odborný garant: poradce pro OZE

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ Ricomgas s.r.o.

školení a měření on-line na komínové systémy Ricomgas s.r.o.  Aktuální termíny 2017 jsou: 21. – 22.2.  21. – 22.3.  25. – 26.4. 30. – 31.5. 27. – 28.6. vždy od 9.00 hod    tyto termíny, viz.mail níže, jsou pro Moravu. Veškeré termíny i pro Čechy jsou na: http://www.ricomgas.cz/skoleni/   Na adrese: RICOM gas s.r.o., Tovární 319 471 […]

14.02.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Vážení obchodní partneři, rád bych Vás touto cestou pozval na školení KOMÍNY SKORSTEN 2017. Školení se bude konat v těchto termínech: 2.2.2017   Skorsten, Čelákovice 3.2.2017   Skorsten, Čelákovice Přehled termínů a časů naleznete v on-line přihlášce. Po kliknutí na Přihlásit budete přesměrováni na přihlášku. Školení je bezplatné. PŘIHLÁSIT  zde klikněte   V případě jakýchkoliv dotazů […]

27.01.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do dubna 2017. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, chování spalin nízko- a vysokoteplotních spotřebičů, problematiku teplot dosahovaných v okolí komína a aplikaci výsledků testování v praxi. Oproti předchozím seminářům je program doplněn o výsledky testování […]

25.01.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015