Informace o členství

Přihlášky

Přihlášku  přihláška   zašlete poštou na: Olga KISLEROVÁ,  Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy

nebo  na e-mail: info@mksbrno.cz

Kontakt : Olga Kislerová tel.: +420 547 120 630                       e-mail: kislerova@soubosonohy.cz

Vznik členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,národ-nosti,rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena,je nepřevoditelné na jino u osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku vznikne podáním přihlášky, schválením žádosti o členství valnou hromadou spolku , která se koná  2 x v roce a zaplacením zápisného ve výši 2.000,– Kč.

Druhy členství :

a)Řádné členství – individuální

b) Kolektivní – právnické osoby

c) Čestné členství

d) Člen se zvláštním statutem

Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s cíli spolku.

Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj kominické problematiky.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pravomocným rozhodnutím valné hromady o vyloučení nebo odnětí čestného členství, a to

v případě, že člen závažným způsobem porušil právní předpisy či závažným způsobem porušil stanovy

spolku,

b. vystoupením ze spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství

Výkonnému výboru

c. zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu

Řádné – individuální členství fyzické osoby dále zaniká:

a) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě,

b) úmrtím člena.

Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním členství.

Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků.

HLEDAT PODLE JMÉNA


AKTUÁLNĚ

VALNÁ HROMADA 6. 4. 2017

Čas:  8:30 Místo:  Hostinec u Čoupků, Bosonožské nám. 77, 642 00 Brno – Bosonohy 1. Prezence  08:30 – 09:00 2. Zahájení  09:00 – 09:10 3. Produktové školení EET –  09:10 – 09:55 4. Školení BOZP – 10:00 – 10:45 5. Produktové školení CRE-AWAY- 10:45 – 11:30 6. Oběd – 11:30 – 12:20 7. Vyhlášení výsledků soutěže A.HITCHCOCKA, předání cen – […]

05.03.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ Ricomgas s.r.o.

školení a měření on-line na komínové systémy Ricomgas s.r.o.  Aktuální termíny 2017 jsou: 21. – 22.2.  21. – 22.3.  25. – 26.4. 30. – 31.5. 27. – 28.6. vždy od 9.00 hod    tyto termíny, viz.mail níže, jsou pro Moravu. Veškeré termíny i pro Čechy jsou na: http://www.ricomgas.cz/skoleni/   Na adrese: RICOM gas s.r.o., Tovární 319 471 […]

14.02.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Vážení obchodní partneři, rád bych Vás touto cestou pozval na školení KOMÍNY SKORSTEN 2017. Školení se bude konat v těchto termínech: 2.2.2017   Skorsten, Čelákovice 3.2.2017   Skorsten, Čelákovice Přehled termínů a časů naleznete v on-line přihlášce. Po kliknutí na Přihlásit budete přesměrováni na přihlášku. Školení je bezplatné. PŘIHLÁSIT  zde klikněte   V případě jakýchkoliv dotazů […]

27.01.2017
zobrazit

ŠKOLENÍ

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do dubna 2017. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, chování spalin nízko- a vysokoteplotních spotřebičů, problematiku teplot dosahovaných v okolí komína a aplikaci výsledků testování v praxi. Oproti předchozím seminářům je program doplněn o výsledky testování […]

25.01.2017
zobrazit


www.mksbrno.cz (C) 2015